Hikari Mini ( BD04 )
     
     
 
ฟังก์ชั่น LED แบบหลอด ไฟส่องสว่าง  ไฟฉุกเฉินขนาดเล็ก ฟังก์ชั่น LED แบบหลอดไฟส่องสว่าง
 
ไฟฉุกเฉินขนาดเล็ก พกพาเข้าสวน ไร่นา ใช้สะดวก มีแม่เหล็ก และสายคล้อง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
   
 
 

© Copyright BPN Enterprise