Solar Party ( BD05 )  
  ไฟจัดตกแต่งสวน โซล่าร์ ปาร์ตี้ เพื่อตกแต่งนอกสถานที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ปรับเปลี่ยนไฟได้ถึง  2 โหมด   โหมดที่ 1  คือ  แสงไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง 7  สีสลับวนไป
แบบอัตโนมัติ และโหมดที่ 2  คือ สามารถเลือกเปิดเฉพาะสีที่ชอบ ในส่วนการติดตั้งนั้น
สามารถแขวนประดับ หรือปักลงที่พื้นสวนได้ตามใจชอบ
 

© Copyright BPN Enterprise